สัญญาลักษณ์ประจำจังหวัด

สัญลักษณ์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตราประจำจังหวัด
ราวศุภมัสดุ 721 ปีขาล โทศก วันศุกร์ เดือนห้า ขึ้นหกค่ำ เพลา 3 นาฬิกา 9 บาท หรือตรงกับวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 1893 พระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยา ขึ้นที่ตำบลหนองโสน ชีพ่อพราหมณ์ได้ฤกษ์ตั้งพิธีกลบาตรสุมเพลิง(ชื่อพิธีทำเพื่อแก้เสนียด) ได้สังข์ทักษิณาวัตรขอนหนึ่ง ใต้ต้นหมัน เพราะเหตุดังกล่าวตราประจำจังหวัดจึงเป็นรูปสังข์ทักษิณาวัตร ประดิษฐานบนพานทอง บรรจุไว้ภายในปราสาท 1 หลัง ใต้ต้นหมัน
ธงประจำจังหวัด
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งเป็นสามแถบเท่า ๆ กัน มี 2 สี โดยสีฟ้าอยู่ตรงกลางขนาบด้วยสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีประจำภาค 1 ทั้งสองข้าง กลางธงที่แถบสีฟ้ามีตราประจำจังหวัดเป็นรูปปราสาทสังข์ทักษิณาวัตร ใต้ต้นหมัน ใต้รูปปราสาทมีคำว่า " อยุธยา " คันธงมีแถบสีเหลืองและสีฟ้าสองแถบ
ต้นไม้ประจำจังหวัด
ต้นหมันเป็นไม้พันธ์ตระกูล Boraginaceae เป็นต้นไม้ขนาดกลาง สูงราว 60 ฟุต ลำต้นคล้ายกระบอกเนื้อไม้สีเทาปนสีน้ำตาล ความแข็งปานกลาง เปลือกเนื้อไม้สีเทาปนสีน้ำตาล หนาประมาณ 1/2 นิ้ว มีรอยแตกร้าวยาวไปตามลำต้น ใบยาวประมาณ 5 นิ้ว กว้าง 3 นิ้ว รูปไข่ โคนใบคล้ายรูปหัวใจ ดอกสีขาว ผลเป็นพวงสีเขียวเมื่อสุก ต้นหมันมีขึ้นทั่วไปทางภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม้ชนิดนี้ไม่นิยมใช้ประโยชน์กันต้นหมันเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะเมื่อพระเจ้าอู่ทองย้ายเมืองมาตั้งที่ตำบลหนองโสน ได้ขุดพบสังข์ทักษิณาวัตร 1 ขอนอยู่ใต้ต้นหมันอันเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ดอกโสนเป็นไม้ตระกูล Leguminosae เป็นไม้ล้มลุก เนื้ออ่อนโตเร็วลำต้นอวบขึ้นเองตามแม่น้ำลำคลองทั่วไปในภาคกลาง ดอกสีเหลืองเป็นช่อห้อย ใช้รับประทานเป็นอาหารได้ เมื่อ พ.ศ. 1893 พระเจ้าอู่ทอง ตั้งเมืองขึ้นใหม่ที่ตำบลเวียงเหล็กเลือกชัยภูมิที่จะตั้งพระราชวัง เห็นที่ตำบลหนองโสนเหมาะสมเพราะมีต้นโสนมาก ออกดอกเหลืองอร่ามคล้ายทองคำแลสะพรั่งตา ดังนั้นดอกโสนจึงถือเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด