วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สถานที่ตั้ง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ ๗๖ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ ๒,๕๕๖ ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๖ อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอนครหลวง อำเภอภาชี อำเภอบ้านแพรก อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอบางบาล อำเภอมหาราช อำเภอบางปะหัน อำเภอเสนา อำเภออุทัย อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอท่าเรือ และอำเภอวังน้อย

    ระยะทางจากอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาไปยังอำเภอต่างๆ

        บางบาล        ๑๐    กิโลเมตร          บางปะหัน   ๑๓    กิโลเมตร
        อุทัย             ๑๕    กิโลเมตร         บางปะอิน    ๑๗    กิโลเมตร
        นครหลวง      ๒๐    กิโลเมตร         วังน้อย        ๒๐    กิโลเมตร
        เสนา            ๒๐    กิโลเมตร         มหาราช      ๒๕    กิโลเมตร
        ผักไห่           ๒๙    กิโลเมตร         บางซ้าย      ๓๔    กิโลเมตร
        ภาชี             ๒๕    กิโลเมตร         บางไทร       ๔๕    กิโลเมตร
        บ้านแพรก     ๕๓    กิโลเมตร         ท่าเรือ         ๖๐    กิโลเมตร
        ลาดบัวหลวง  ๖๕    กิโลเมตร
     
     อาณาเขต
          ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี อ่างทอง และสระบุรี
          ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี
    ระยะทางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดใกล้เคียง

        อ่างทอง        ๓๑    กิโลเมตร
        สุพรรณบุรี    ๕๓    กิโลเมตร 
        สระบุรี         ๖๓    กิโลเมตร
        สิงห์บุรี         ๗๑    กิโลเมตร   

แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การเดินทาง

การเดินทาง

     รถยนต์   จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้หลายเส้นทางดังนี้
          ๑. ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๒ เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          ๒. ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (ถนนแจ้งวัฒนะ)หรือทางหลวงหมายเลข๓๐๒ (ถนนงามวงศ์วาน) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข  ๓๐๖  (ถนนติวานนท์)แล้วข้ามสะพานนนทบุรีหรือสะพานนวลฉวี ไปยังจังหวัดปทุมธานีต่อด้วยเส้นทางปทุมธานี-สามโคก-เสนา(ทางหลวงหมายเลข๓๑๑๑)เลี้ยวแยกขวาที่อำเภอเสนา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๓ เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          ๓. ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข ๓๐๖ ถึงทางแยกสะพานปทุมธานี เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ แล้วไปแยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๙ ผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางปะอิน เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      รถโดยสารประจำทาง  บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวัน วันละหลายเที่ยว ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร ๒ รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๑ กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยาและรถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒ กรุงเทพฯ-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร-พระนครศรีอยุธยา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒-๖๖ หรือ เว็บไซต์ www.transport.co.th
     รถไฟ  การเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถใช้บริการรถไฟโดยสารที่มีปลายทางสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีบริการทุกวัน ขบวนรถไฟจะผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเขตอำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยาและอำเภอภาชี แล้วรถไฟจะแยกไปภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สถานีชุมทางบ้านภาชี นอกจากนี้การรถไฟฯยังจัดขบวนรถจักรไอน้ำเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยาในโอกาสพิเศษ ปีละ ๓ ขบวน คือ วันที่ ๒๖ มีนาคม (วันสถาปนาการรถไฟฯและเป็นวันที่ระลึกถึงการเปิดทางรถไฟสายแรกวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ในปี พ.ศ. ๒๔๓๓) วันที่ ๒๓ ตุลาคม (วันปิยมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ผู้ทรงให้กำเนิดกิจการรถไฟไทย) และวันที่ ๕ ธันวาคม (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช) ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยโทร. ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๒๐, ๑๖๙๐ หรือ เว็บไซต์ www.railway.co.th
     เรือ  การเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยทางน้ำเป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศเพราะนอกจากจะได้ชมทัศนียภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว ยังเป็นการย้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์สมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติทางเรือบนสายน้ำเจ้าพระยาแห่งนี้
บริการนำเที่ยวเที่ยวไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีดังนี้
     บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัดจัดรายการนำเที่ยวสู่พระราชวังบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ ผ่านวัดไผ่ล้อมและแวะเที่ยวชมศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ทุกวันอาทิตย์ เรือออกจากท่ามหาราชเวลา ๐๘.๐๐ น. และกลับถึงกรุงเทพฯเวลา ๑๗.๓๐ น. อัตราค่าโดยสารคนละ ๓๕๐ บาททั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๕๓๓๐, ๐ ๒๖๒๓ ๖๐๐๑–๓
     เรือมโนราห์ ๒ ออกจากท่าโรงแรมแมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา ใช้เวลา ๓ วัน ๒ คืน แวะเที่ยวชมตั้งแต่กรุงเทพฯ    วัดอรุณฯ    พิพิธภัณฑ์เรือ  ผ่านเกาะเกร็ด นนทบุรี   วัดปทุมคงคา แวะวัดต่างๆ ในพระนครศรีอยุธยา   บางปะอิน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.  ๐ ๒๔๗๖ ๐๐๒๑-๒, ๐ ๒๒๓๖ ๙๙๕๒
     เรือมิตรเจ้าพระยา  เรือออกจากท่าช้างเวลา ๐๘.๐๐ น. ทุกวันอาทิตย์ แวะศูนย์ศิลปาชีพบางไทร บางปะอิน  ขากลับแวะวัดเฉลิมพระเกียรติ และกลับถึงกรุงเทพฯเวลา ๑๗.๓๐ น. อัตราค่าโดยสารผู้ใหญ่ ๓๕๐ บาท เด็ก ๒๕๐ บาท  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐ ๒๖๒๓ ๖๑๖๙, ๐ ๒๒๒๕ ๖๑๗๙
      เรือเมฆขลามีบริการนำเที่ยวสู่พระราชวังบางปะอินและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบ ๒ วัน ๑ คืน พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม  โดยเรือจะออกจากท่าโรงแรมแม่น้ำ เวลา ๑๔.๓๐ น. และเดินทางกลับโดยรถยนต์ (หรือจะเลือกเดินทางไปโดยรถยนต์ออกเวลา ๐๗.๐๐ น.และเดินทางกลับโดยทางเรือ) อัตราค่าโดยสาร ๔,๕๐๐-๗,๖๐๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๗๑๖๘-๙
      เรือริเวอร์ซันครุ้ยส์บริการเรือนำเที่ยวไปเช้า-เย็นกลับ พร้อมอาหาร สู่พระราชวังบางปะอินและนำเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่น วัดมหาธาตุ วัดโลกยสุธาราม รถออกจากศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้เวลา ๐๘.๐๐ น.และเดินทางกลับโดยทางเรือเวลา ๑๖.๓๐ น. อัตราค่าโดยสารคนละ ๑,๖๐๐ บาททั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๖๖ ๙๑๒๕-๖, ๐ ๒๒๖๖ ๙๓๑๖
     เรือฮอไรซันครุ้ยส์มีบริการเรือนำเที่ยวทุกวัน สู่พระราชวังบางปะอิน นำเที่ยวพระนครศรีอยุธยา เช่น วัดใหญ่ชัยมงคล วัดมหาธาตุ วัดพระศรีสรรเพชญ์ พร้อมอาหาร รถออกจากลานจอดรถใกล้โรงแรมแชงกรีล่าเวลา ๐๘.๐๐ น. เดินทางกลับโดยทางเรือ อัตราค่าโดยสารคนละ ๑,๖๐๐ บาททั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๗๗๗๗ ต่อ ๖๒๐๔-๕, ๐ ๒๒๓๖ ๙๙๕๒
     เวิลด์ทราเวิล เซอร์วิส จัดรายการนำเที่ยวสู่พระราชวังบางปะอินและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประจำทุกวัน พร้อมอาหารบุฟเฟต์ รถออกจากท่าริเวอร์ซิตี้เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น.กลับถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. เดินทางกลับทางเรือ อัตราค่าบริการคนละ ๑,๖๐๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๓๔ ๔๘๗๕ 
         
 นอกจากนี้ยังสามารถท่องเที่ยวทางน้ำเลียบชายฝั่งรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยการเช่าเหมาเรือหางยาวได้ที่ท่าน้ำหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม  อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและเส้นทาง     บริษัท เรือเบญจรงค์ จำกัด  มีบริการนำเที่ยวชมเมืองพระนครศรีอยุธยาทางน้ำโดยเรือเบญจรงค์  เรือออกจากร้านอาหารเรือนรับรอง มีเส้นทางต่างๆ ให้เลือกดังนี้  ๑.  เลียบชมเมืองพระนครศรีอยุธยา  ๒. ชมพระราชวังบางปะอิน ๓. ชมศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เรือบริการตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐–๒๒.๐๐ น. ทุกวัน อัตราค่าบริการเรือล่องชมเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ราคา ๓๐๐ บาท (มีจำนวนตั้งแต่  ๑๐ ๓๐ ๘๐ท่าน รวมอาหารและเครื่องดื่ม) หากเช่าเป็นลำ ราคาลำละ ๑,๐๐๐ บาท(นั่งได้ ๘ ท่าน ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๐๓๖
     เรือนาวานคร เป็นเรือแบบโบราณ นำมาประยุกต์ให้เข้ากับบรรยากาศของเมืองหลวงเก่า จัดนำเที่ยวชมรอบเกาะอยุธยา ผ่านวัดต่างๆ เช่น วัดไชยวัฒนาราม วังสิริยาลัย และวัดต่างๆอีกหลายวัด ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ลำเล็กนั่ง ๘ คน ลำใหญ่นั่งได้ ๑๐ คน ราคาลำละ ๘๐๐ บาท เริ่มตั้งแต่เวลา ๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณชินธร โทร ๐ ๑๙๒๘ ๒๘๘๗ คุณวิไล โทร. ๐ ๑๖๕๘ ๙๑๔๘

สถานที่สำคัญ

ห้องเรียนประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อยุธยาเป็นเมืองหลวงของสยามเป็นเวลา 400 กว่าปี สถาปนาขึ้นโดยพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.1893 และถูกทำลายลงโดยกองทัพพม่าในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์เมื่อ 7 เมษายน 2310 อยุธยามีกษัตริย์ปกครองทั้งหมด 34 พระองค์ จาก 5 ราชวงศ์ (อู่ทอง สุพรรณภูมิ สุโขทัย ประสาททอง บ้านพลูหลวง) มีพุทธศาสนาแบบหินยานเป็นศาสนาประจำอาณาจักร ปกครองโดยใช้ระบบ ศักดินา ซึ่งมีการแบ่งชั้นของ เจ้า ขุนนาง พระสงฆ์ ราษฎร มีการเกณฑ์แรงงาน “ไพร่” และการเก็บอากร “ส่วย” เป็นผลผลิตและตัวเงิน พระเจ้าแผ่นดินทรงผูกขาดการค้ากับต่างประเทศ ...
วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดที่อยู่ในพระราชวังหลวง และเป็นวัดพุทธาวาสที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา เปรียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในกรุงเทพมหานคร แต่เดิมสถานที่ตั้งวัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นพระราชวังที่สมเด็จพระเจ้าอยู่ทองทรง...
พระราชวังโบราณ พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร ์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงให้สร้างขึ้นใกล้กับ แม่น้ำลพบุรี ีทางทิศเหนือของพระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท เป็นปราสาทจตุรมุขก่อด้วยศิลาแลงสลับอิฐมีพื้นที่สูงกว่า พระที่นั่งองค์อื่นๆ ใช้เป็นที่ทอดพระเนตรขบวนแห่ ทางชลมารค เดิมพระที่นั่งนี้มีพระนามว่า ...
พระมงคลบพิตร สันนิษฐานว่าสร้างใน สมัยอยุธยาตอนต้น เพราะพระพักตร์แม้จะมีลักษณะค่อนข้างเป็นวงรีแล้ว แต่ก็ยังคงเห็นเค้าพระพักตร์เป็นเหลี่ยมอยู่ ซึ่งเป็นพุทธลักษณะแบบอยุธยาตอนต้น เมื่อพิจารณาถึงเส้นพระขนงที่โค้ง ก็จะพบว่าเป็นศิลปที่ ผสมผสานกับศิลปะสุโขทัยอีกด้วย องค์พระ...
วัดพนัญเชิง เป็นวัดที่มีมาแต่โบราณ ก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยา ตามหนังสือพงศาวดารเหนือ กล่าวว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้าง และพระราชทานนามว่า “วัดพระนางเชิง” ในพงศาวดาร ฉบับหลวงประเสริฐกล่าวว่า แรกสถาปนาพระพุทธเจ้าพแนงเชิง พ.ศ. 1867 ...
วัดใหญ่ชัยมงคล สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น มีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยา พงศาวดารระบุว่าใน พ.ศ. 1900 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ให้สถาปนาพระเจดีย์และวิหารเป็นพระอาราม แล้วโปรดฯพระราชทานชื่อว่า “วัดป่าแก้ว” และโปรดฯให้ตั้งเป็นสำนักสงฆ ์ซึ่งไปบวชเรียน...
วัดไชยวัฒนาราม วัดไชยวัฒนารามบางครั้งเรียกว่า “วัดไชยยาราม” และ “วัดไชยชนะทาราม” เป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง กษัตริย์องค์ที่24 แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งปกครองระหว่าง พ.ศ.2173-2198 โปรดให้สถาปนาขึ้นเป็นวัดอรัญวาศรี ณ บริเวณ...
วัดพุทไธศวรรย์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทางด้านทิศใต้นอกเกาะเมือง ในพระราชพงศาวดารระบุว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระรามาธีบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เมื่อปี พ.ศ.1896 ในบริเวณ “เวียงเหล็ก” ซึ่งเป็นที่ประทับเดิมของพระองค ์ก่อนที่จะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ไปสร้าง. ..
วัดมหาธาตุ เป็นวัดใหญ่วัดหนึ่งมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ตรงหน้าพระราชวังด้านตะวันออกเชิงสะพานป่าถ่าน ฟากถนนข้างใต้ วัดมหาธาตุนี้เคยเป็นที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งมีราชทินนาม ตามทำเนียบสมณศักดิ์ ครั้งกรุงศรีอยุธยาว่า ...
วัดราชบูรณะ ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของวัดมหาธาตุ มีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยา พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ระบุว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) โปรดฯให้มีการสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1967 ณ ที่ถวายพระเพลิงพระศพเจ้าอ้ายพระยา และเจ้ายี่...
วัดหน้าพระเมรุ ตั้งอยู่ริมคลองสระบัว ตรงข้ามพระราชวังโบราณ เป็นอารามหลวงสามัญชั้นตรี ตามตำนานกล่าวว่า พระองค์อินทร์ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2047 พระราชทานนามว่า “ วัดพระเมรุราชิการาม” ต่อมาเรียกภายหลังว่า “วัดหน้าพระเมรุ” สันนิษฐานว่า สร้างตรงที่ถวายพระเพลิง...
วัดสุวรรณดาราราม ตั้งอยู่ภายในกำแพงกรุงศรีอยุธยาทางทิศใต้ ริมป้อม เพชรตำบลหอรัตไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา บิดาของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้สร้าง “วัดทอง” ขึ้นใกล้กับบริเวณนิวาสถานเดิม ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2310 พม่าได้ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแตก วัดทอง..
เจดีย์สุริโยทัย ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ด้านทิศตะวันตก เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา เพราะเป็นอนุสรณ์ของวีรสตรีไทย พ.ศ 2091 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิขึ้นเสวยราชสมบัติ หลังจากขึ้นครองราชได้เพียง...
พระราชวังจันทรเกษมหรือวังหน้า ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักบริเวณลำคูขื่อหน้า สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชโปรดฯ ให้สร้างขึ้นราว พ.ศ.2120 เพิ่อให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในขณะที่พระองค์ยังเป็นพระยุพราชครองเมืองอยู่พิษณุโลก และใช้เป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรฯ...
วัดบรมพุทธาราม ตั้งอยู่ในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดที่สมเด็จพระเพทราชากษัตริย์อยุธยาองค์ที่ 28 แห่งราชวงค์บ้านพลูหลวง โปรดให้สร้างขึ้น ในบริเวณย่านป่าตองอันเป็นนิวาสสถาน(บ้าน)เดิม วัดนี้เคยเป็นพระอารามหลวงครั้งกรุงศรีอยุธยา และพระอุโบสถ วิหารการเปรียญมุงหลังคาด้วยกระเบื้องเคลือบ ...

กิจกรรมที่น่าสนใจ

กิจกรรมที่น่าสนใจ
     โฮมสเตย์คลองรางจระเข้ อยู่ริมคลองรางจระเข้ ในพื้นที่อำเภอเสนา  นมัสการหลวงพ่อโตวัดรางจระข้อายุ ๔๐๐ ปีสร้างในสมัยอยุธยา ชมอุทยานปลาหน้าวัดรางจระเข้  แมวตาเพชรที่สำนักปฏิบัติธรรมปัญญาโสภิต ล่องเรือชมธรรมชาติและบ้านทรงไทยริมฝั่งคลอง บรรยากาศเงียบสงบ ค่าบริการ ๓๕๐ บาท รวมอาหาร ๒ มื้อ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ จ.ส.ต.เริงไชย ฤกษ์บุปผา โทร.๐ ๙๘๘๑ ๑๐๔๒ และ ๐ ๑๒๕๑ ๘๐๕๘
     กิจกรรมขี่จักรยาน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเส้นทางที่สามารถขี่จักรยานไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้หลายเส้นทาง ได้แก่
          เส้นทางช่วงที่ ๑ เริ่มต้นที่ สำนักงาน ททท. พระนครศรีอยุธยา-ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ฯ ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร เดินทางจากฝั่งตรงข้าม ททท. ออกรถตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนโรจนะ ผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาและศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ควรใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณชั่วโมงครึ่ง
          เส้นทางช่วงที่ ๒ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา-วัดพระศรีสรรเพชญ์  ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร  จากศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ฯ ให้เลี้ยวซ้ายออกสู่ถนนโรจนะ ผ่านศาลากลางจังหวัดหลังเก่า แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนศรีสรรเพชญ์ ผ่าน ททท. และวัดเกษ ตรงไปเรื่อย ๆ จะเห็นวิหารพระมงคลบพิตรและวัดพระศรีสรรเพชญ์อยู่ด้านซ้ายมือ ควรมีเวลาอยู่ที่นี่ประมาณ ๑ ชั่วโมง
          เส้นทางช่วงที่ ๓ วัดพระศรีสรรเพชญ์-วัดมหาธาตุ-วัดราชบูรณะ ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร จากวัดพระศรีสรรเพชญ์ให้ตรงไปตามถนนนเรศวร ผ่านกลางระหว่างวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะ และสามารถแวะชมพิพิธภัณฑ์เรือไทยใกล้ๆนั้นได้ ควรใช้เวลาที่วัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะประมาณ ๑ ชั่วโมง
          เส้นทางช่วงที่ ๔ พิพิธภัณฑ์เรือไทย-วัดหน้าพระเมรุ ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร จากพิพิธภัณฑ์เรือไทยใช้เส้นทางถนนชีกุนสายเดิมเลยไปจนถึงถนนนเรศวรให้เลี้ยวซ้ายตรงไปถึงเจอทางแยกให้เลี้ยวขวาแล้วตรงไป และเลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าสู่ถนนสายรอบเกาะเมือง ขับเลียบผ่านแม่น้ำลพบุรีไปจนถึงวัดหน้าพระเมรุ ควรมีเวลาชมความงามของพระอุโบสถ และองค์พระประธานทรงเครื่องสมัยอยุธยาประมาณ ๑ ชั่วโมง
          เส้นทางช่วงที่ ๕ วัดหน้าพระเมรุ-วัดโลกยสุธา  ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร  จากวัดหน้าพระเมรุให้เลี้ยวขวาไปตามถนนเลียบแม่น้ำลพบุรี ระหว่างทางด้านซ้ายมือจะเป็นเขตพระบรมมหาราชวังของกรุงศรีอยุธยา ตรงไปเรื่อยๆ พอข้ามสะพานแล้วให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางเลียบคลอง ตรงไปเรื่อย ๆ จนมาถึงทางแยกเข้าวัดโลกยสุธาจึงเลี้ยวขวาเข้าไป ควรใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที หรือครึ่งชั่วโมง
          เส้นทางช่วงที่ ๖ วัดโลกยสุธา-วัดไชยวัฒนาราม  ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร  จากวัดโลกยสุธาให้ย้อนกลับด้วยเส้นทางเดิมที่เข้ามา จนออกปากทางถนนเลียบคลองท่อจนถึงทางแยกขวามือ ผ่านสวนสมเด็จฯ ตรงไปจนถึงสามแยกแล้วให้เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานวัดกษัตราธิราชวรวิหารแล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปตามเส้นทางจะมองเห็นวัดไชยวัฒนาราม ควรมีเวลาเดินชมความงามของวัดนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมง หรืออาจจะมีเวลามากกว่านี้ก็ได้
          เส้นทางช่วงที่ ๗ วัดไชยวัฒนาราม-บ้านโปรตุเกส  ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตรจากวัดไชยวัฒนารามปั่นไปตามทางถนนลาดยางเรื่อยๆจะผ่านบ้านเรือนไทยโบราณ จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายที่สามแยก เส้นทางนี้จะผ่านวัดพุทไธศวรรย์ สุดทางสายนี้คือหมู่บ้านโปรตุเกส
          เส้นทางช่วงที่ ๘ บ้านโปรตุเกส-วัดพุทไธศวรรย์ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร  จากบ้านโปรตุเกสย้อนกลับเส้นทางเดิมจนถึงวัดพุทไธศวรรย์  ควรใช้เวลาที่นี่ประมาณครึ่งชั่วโมง
          เส้นทางช่วงที่ ๙ วัดพุทไธศวรรย์-สำนักงาน ททท. พระนครศรีอยุธยา ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร จากวัดพุทไธศวรรย์ปั่นจักรยานผ่านโรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ แล้วเลี้ยวซ้ายไปท่าเรือข้ามฟาก  นำจักรยานข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่ง จากนั้นจึงเลี้ยวซ้ายกลับไปทาง ททท.
     นอกจากนั้นยังมีเส้นทางที่สามารถขี่จักรยานได้อีกหลายเส้นทาง เช่น เส้นทางไปหมู่บ้านญี่ปุ่น วัดใหญ่ชัยมงคลและวัดพนัญเชิง เป็นต้น ติดต่อสอบถามรายละเอียดเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน ททท. พระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖-๗ และสามารถหาเช่าจักรยานได้ที่ สำนักงานตำรวจท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟ บริเวณตลาดเจ้าพรหมและตามเกสต์เฮาส์ต่างๆ ได้ในอัตราคันละประมาณ  ๕๐-๗๐ บาทต่อวัน

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก               

 อำเภอพระนครศรีอยุธยา

     เครื่องประดับมุก  เช่น โตก ตะลุ่ม ถาด ที่ตำบลท่าวาสุกรี ตำบลไผ่ลิง ในเกาะเมือง
     โต๊ะหมู่บูชา ธรรมาสน์ เฟอร์นิเจอร์ลายไม้ เครื่องไม้แกะสลัก  ที่ตำบลท่าวาสุกรี ตำบลไผ่ลิง ตำบลบ้านใหม่ ตำบลประตูชัย ตำบลวัดตูม บริเวณเกาะเมือง
     ปลาตะเพียนสาน เครื่องแขวน  ที่บ้านหัวแหลม ตำบลท่าวาสุกรี, บ้านรัตนชัย ตำบลประตูชัย ในเกาะเมืองอยุธยา
     หัวโขน  มีแห่งเดียวที่บ้าน ม.ร.ว. จรูญสวัสดิ์  สุขสวัสดิ์ ๕/๑ ตำบลท่าวาสุกรี
     โรตีสายไหม มีแหล่งจำหน่ายที่บริเวณทางด้านหน้า และด้านข้างโรงพยาบาลประจำจังหวัดอยุธยา ริมถนนอู่ทอง และตามร้านค้าทั่วๆ ไป
     ร้านสังคีตประดิษฐ์ ๙๗ หมู่ ๔ หมู่บ้านสหกรณ์ครู (หมู่บ้านวรเชษฐ์) ถ.อยุธยา–เสนา ต.บ้านป้อม
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๖๓๑, ๐ ๓๕๒๔ ๕๗๒๙
     ตลาดกลางเพื่อเกษตรกร  ตั้งอยู่ริมถนนสายเอเซีย ที่ตำบลหันตรา หลังจากเที่ยวชมในจังหวัดอยุธยาแล้วจะเดินทางกลับให้ขับรถ ข้ามสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรงไปทางฝั่งตะวันออกของเกาะเมืองแล้วให้เลี้ยวซ้ายตรงไปจนถึงถนนสายเอเซีย เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ ไปไม่ไกลนักจะมีทางให้เลี้ยวขวาเข้าไปจะเห็นตลาดกลางอยู่ทางซ้ายมือก็จะพบกับสถานที่จำหน่าย ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองแทบทุกชนิดของจังหวัดเช่น มีดอรัญญิกแท้จากอำเภอนครหลวง พัดสานจากอำเภอบ้านแพรก ไม้แกะสลัก ของอำเภอพระนครศรีอยุธยา  เสื้อผ้าสำเร็จรูปจากอำเภอบางปะอิน ปลาร้า ปลาแห้งและผลไม้กวนทุกชนิด ตลอดจนของขวัญ ของฝากหลากหลายจากทุกอำเภอ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารซึ่งมีกุ้งและปลาสดๆ รสชาติอร่อยอยู่หลายร้าน
     บริเวณวิหารวัดพระมงคลบพิตรและบริเวณวัดพนัญเชิงวรวิหารมีร้านค้ามากมายหลายร้าน จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองแทบทุกชนิด เช่น ปลาตะเพียน เครื่องจักสาน เครื่องหวาย มีดอรัญญิก ผลไม้กวน และขนมชนิดต่างๆ
     ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู สัมผัสวิถีชีวิต การค้าขายและ บรรยากาศตลาดน้ำที่จำลองไว้ในร่ม หลากหลายด้วยร้านค้าชั้นนำ สินค้าต่างๆมากมาย  ศูนย์รวมอาหารอร่อยแม่ช้อยนางรำ และยังสามารถชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยทุกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๕๒๒ ๙๒๓๔-๔๑ หรือ เว็บไซต์ www.ayutthayapark.com
      อำเภอเสนา
      เครื่องหวาย  ที่ตำบลบ้านโพธิ์หัวเวียง และบ้านกระทุ่ม
     เจียระไนพลอย ที่ตำบลเจ้าเจ็ด    
      อำเภอนครหลวง
     มีดอรัญญิก ผลิตภัณฑ์ลงหิน  ที่บ้านต้นโพธิ์ไผ่หนอง บ้านอรัญญิก ตำบลท่าช้าง
     หม้อดินที่อำเภอนครหลวง, บริเวณคลองสระบัว ในเกาะเมืองอยุธยา, อำเภอบางบาล และอำเภอบางปะหัน
     อำเภอบางปะหัน
     งอบใบลาน (โครงทำด้วยไม้ไผ่)  ที่อำเภอบางปะหัน
     งานจักสานจากไผ่ งานประดิษฐ์จากไม้ซาง  เช่น เรือนไทยจำลอง เรือนแพ ที่ตำบลตานิม
     กระด้ง  ตำบลบ้านม้า
     กระจาด ตำบลตานิ่ม
     ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา  ตำบลหันสัง
     ผลิตภัณฑ์เรซินและกรอบรูปไม้สัก  ตำบลบางเพลิง
     เครื่องดนตรีไทย  ตำบลทับน้ำ
     เครื่องสำอางค์สมุนไพร   ตำบลขวัญเมือง
     ผลิตภัณฑ์ธูปหอม  ตำบลเสาธง
     บ้านเรือนไทยย่อส่วนจากดิน   ตำบลทางกลาง
     แกะสลักโต๊ะหมู่บูชา  ตำบลพุทเลา
     ดอกไม้ประดิษฐ์  ตำบลขวัญเมือง
ร้านจำหน่ายสิ้นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก      อำเภอพระนครศรีอยุธยา     ปลาตะเพียนสาน เครื่องแขวน     เกตุสุณี  รุ่งสาตรา  (หน้าตลาดหัวแหลม) ด. ๑๖/๓ ตำบลท่าวาสุกรี ถนนอู่ทอง โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๓๔๘๑, ๐ ๓๕๒๔ ๓๗๗๐
     วันทนี  มีพลกิจ  (หน้าโรงเรียนประตูชัย) ตำบลท่าวาสุกรี โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๑๗๒, ๐ ๙๖๗๓ ๘๘๐๑ 
     อำเภอนครหลวง     มีดอรัญญิก ผลิตภัณฑ์ลงหิน     วินัย  รวยเจริญ  ๑๖๒/๓ หมู่ ๗ ตำบลท่าช้าง โทร. ๐ ๓๕๓๕ ๙๙๕๖, ๐ ๓๕๗๑ ๕๓๔๖
     อำเภอบางปะหัน     งอบใบลาน          ชิต  จันทร์งาม  หมู่ ๑ ตำบลบางเพลิง โทร. ๐ ๑๘๕๑ ๕๙๒๕
          ธาราวุฒิ  จุลวงศ์  หมู่ ๕ ตำบลนางร้า โทร. ๐ ๓๕๓๐ ๑๑๗๐
          ประทุม  รู้แผน  ๘๖ หมู่ ๖ ตำบลบางปะหัน โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๑๕๐๗
          เกษียร  ผิวหอม  ๓๑ หมู่ ๑ ตำบลบางเดื่อ โทร. ๐ ๓๕๗๑ ๐๑๗๕
     กระด้ง           พะยอม  แสงบุศย์  หมู่ ๔ ตำบลบ้านม้า โทร. ๐ ๓๕๗๑ ๐๓๗๙
     กระจาด
          ถนอมศรี  คุ้มจั่น หมู่ ๒ ตำบลตานิ่ม โทร. ๐ ๓๕๗๑ ๐๑๖๓
     ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
          สุนีย์  ทรูศิลป์  ๖๔ หมู่ ๔ ตำบลหันสัง โทร. ๐ ๙๘๒๒ ๙๘๑๗
     ผลิตภัณฑ์เรซินและกรอบรูปไม้สัก
          นเรศ  สุวรรณ์วงศ์  ๖๗ หมู่ ๑ ตำบลบางเพลิง โทร. ๐ ๖๖๐๓ ๔๗๐๙
     เครื่องดนตรีไทย
          เป้า  ทับสาคร  ๒/๑ หมู่ ๓ ตำบลทับน้ำ โทร. ๐ ๑๘๓๖ ๗๔๗๔
     เครื่องสำอางค์สมุนไพร
          สดใส  สนธีระ  ๔๔/๘๘ หมู่ ๕ ตำบลขวัญเมือง โทร. ๐ ๓๕๓๐ ๑๔๘๘
     ผลิตภัณฑ์ธูปหอม
          ศศิภา  สุขสมาน  ๒๐ หมู่ ๑ ตำบลเสาธง โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๑๕๐๗
     บ้านเรือนไทยย่อส่วนจากดิน           รำพึง  ศิลาสะอาด  ๖ หมู่ ๑ ตำบลทางกลาง โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๕๑๙๓
     แกะสลักโต๊ะหมู่บูชา
          อำนวย  น้อยโสภณ  หมู่ ๔ ตำบลพุทเลา โทร. ๐ ๓๕๗๑ ๓๔๒๗
     ดอกไม้ประดิษฐ์           นฤมล  กันตามระ  ๕๖ หมู่ ๒ ตำบลขวัญเมือง โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๑๐๒๙

ร้านอาหารและโรงแรม

ร้านอาหาร

อำเภอพระนครศรีอยุธยา      กู่เฉิง ในโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ เชิงสะพานปรีดีฯ โทร. 035-244333 (อาหารจีน)
     ก๋วยเตี๋ยววัดใหญ่ ข้างวัดใหญ่ชัยมงคล ต.คลองสวนพูล โทร. 035-242679 (ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น,หมูตุ๋น)
      เรือไม้ไทย โทร.035-211177 อาหารแนะนำ ปลาทับทิมทอดม้วน ,ต้มยำปลาคัง ,ปลาซ่อนลุยสวน (มีบริหารเรือล่องรอบเกาะ)
     เรือนรับรอง โทร.035-243090 อาหารแนะนำ ห่อหมกลูกชิ้นปลากราย (มีบริการเรือรอบเกาะในชื่อ เรือเบญจรงค์ โทร.035-211036)
     ไทรทองริเวอร์ โทร.035-241449 อาหารแนะนำ ปลากระพง 3 รส และอาหารประเภทปลา (มีบริการเรือล่องรอบเกาะ)
     แพกรุงเก่า โทร.035-241555 อาหารแนะนำ แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย , กุ้งแม่น้ำเผา , ขาหมูอบรมควัน
      แพอาหารเทวราช โทร.035-244124 อาหารแนะนำ เมี่ยงปลาช่อน
      เรือนเทพนิยมทรัพย์ โทร.035-245979 อาหารแนะนำ ปลาช่อนลุยสวน,แหนมเนือง,กุ้งเรือนเทพนิยม
     กระท่อมเจ้าพระยา โทร.01-9333972 อาหารแนะนำ ฉู่ฉี่ปลาน้ำเงิน ,ต้มยำปลาม้า ,กุ้งแม่น้ำ
     สวนอาหารคุ้มกรุงศรี โทร.035-210211 อาหารแนะนำ ส้มตำปลากรอบ , ปลาช่อนเผา , ยำนานชนิด (มีเรือบริการรอบเกาะ)
      เรืออาหารกานต์กิตติ โทร.035-241971 อาหารแนะนำ หมี่กรอบ , ปลาช่อนเผา , แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย (มีเรือบริการรอบเกาะ)
     สวนอาหารชายน้ำ โทร.035-252013 อาหารแนะนำ กุ้งเผา , ทอดมันปลากราย , กุ้งทอดกระเทียม
     เปิบพิสดาร แม่ช้อยนางรำ โทร.01-6544555 อาหารแนะนำ กุ้งเผา , ปลาเผา , ต้มยำต่าง ๆ
     สวนอาหารเรือแพ โทร.035-241964 อาหารแนะนำ กุ้งพร่า, ขนมจีน , ฉู่ฉี่ปลาน้ำเงิน
      เรือนไทยไม้สวย โทร.035-245977-9 อาหารแนะนำ แกงคั่วหอยขม , น้ำพริกต่าง ๆ ยำต่าง ๆ ขนมหวาน
     ครัวแตน โทร.035-241375 อาหารแนะนำ ผัดเผ็ดกระดูกหมูอ่อนใบยี่หร่า , แสร้งว่ากุ้ง , ต้มยำปลาน้ำเงิน
     ไมไก โทร.035-213113 อาหารแนะนำ ปลาช่อนเผา , หอยแครงแช่เหล้า
     บ้านวัชราภัย โทร. 035-321333 อาหารแนะนำ ปลาช่อนเผา , ทอดมันปลากราย,กุ้งแม่น้ำเผา
     ข้าวต้มกำลังภายใน โทร. 035-241934 ถ.นเรศวร ข้างคิวท่ารถตู้ไปกรุงเทพฯ อาหารจีนนานาชนิด
     คิดถึง โทร.035-244822 อาหารแนะนำ ปลาช่อนนึ่ง , ขาห่านอบหมี่หยก
     ครัวผู้ใหญ่ โทร.035-211439 อาหารแนะนำ ไก่บ้านรวนปลาร้า
     แอ๊ว โทร.035-251199 อาหารแนะนำ ผัดพริกขิงไข่เค็ม
     ร้านมังสวิรัติ โทร.035-243423
     คุ้มขุนเมือง ถ.โรจนะ โทร. 035-211070 (อาหารไทย เวียดนาม)
     เคนกุ 60/10 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา
     จิตรชัยสุกี้ 59/4 ถ.โรจนะ (สี่แยกไฟแดงทางเข้าสนามกีฬาประชาชน) โทร. 035-241434, 035-244330, 035-243974
     ดวงพร หน้าเทศบาลเมืองอยุธยา โทร. 035-210566 (อาหารจีน, ปลา-กุ้งแม่น้ำ)
     ชายน้ำ 36/2 ถ.อู่ทอง โทร. 035-252013 (อาหารจีน, ปลา-กุ้งแม่น้ำ)
     ตะเพียนเงิน อาคารสวนหลวง ในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถ.โรจนะ (ข้างศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์) โทร. โทร.035-245697 (อาหารไทย)
     ตะเพียนทอง ในโรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล โทร. 035-335483-8 (อาหารไทย, จีน, ญี่ปุ่น)
     เทพนิมิตร ในโรงแรมอโยธยา ง.12 หมู่ 4 ต.หอรันไชย โทร. 035-252249 (อาหารไทย)
     ตำหนักแก้ว 166 หมู่ 2 ถ.ชัยมงคล 5 ต.ไผ่ลิง (ทางเข้าสนามกีฬาประชาชน) โทร. 035-245150-1 (อาหารไทย, จีน)
     ไทรทองริเวอร์ 45 หมู่ 1 ถ.อู่ทอง (หลังจวนผู้ว่า) โทร. 035-241449, 035-244575 (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น้ำ)
     บอนไซ 19/23 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู โทร. 035-243667
     บ้านอู่ทอง 41/2 ถ.อู่ทอง โทร.035- 211293 (อาหารไทย, เวียดนาม)
     ร้านสยาม โทร.035-211070 อาหารเวียตนาม
     ป่าสักคอฟฟี่ช้อป ในโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ทางเข้าสถานีรถไฟอยุธยา โทร. 035-244333 (อาหารไทย, จีน, ญี่ปุ่น, ฝรั่ง)
     เนื้อย่างเกาหลี ถ.โรจนะ (ข้างสนามกีฬาจังหวัด)
     นิมิตดี หน้าโรงเรียนประตูชัย ถ.อู่ทอง โทร.035- 251033 (อาหารป่า)
     นายฮวดข้าวขาหม เชิงสะพานปรีดีฯ
      แพศรีทอง ข.8/1 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย (อยู่ใกล้วัดสุวรรณดาราราม) โทร. 035-246010 (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น้ำ)
     แพอาหารเทวราช ในโรงแรมเทวราชธารินทร์ 74/7 ทางเข้าสถานีรถไฟอยุธยา โทร. 035-241597, 035-244124, 035-244224 (อาหารไทย, จีน, ฝรั่ง, ปลา-กุ้งแม่น้ำ)
      ฟาร์มกุ้งหลวง 98/4 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย ต.หันตรา (ตลาดกลางเพื่อการเกษตร) โทร. 035-243588
     มรดกไทย ถ.โรจนะ โทร. 035-244655, 035-243342
     ซีฟู๊ดพาร์ค ดี แอนน์ เจ โทร.035-335255-6 อาหารทะเล, อาหารญี่ปุ่น
     อิตาเลียน โอเชี่ยนโฮม โทร.01-7808069 อาหารแนะนำ ปลาแซลมอน , ไก่อบซ๊อสสลัด
     เรือนแพ ข. 36/1 ถ.อู่ทอง โทร. 035-241807, 035-241964 (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น่ำ)
     เรือนเดิม 48/2 ถ.อู่ทอง เยื้องวิทยาลัยอาชีวะศึกษา โทร. 035-241978 (อาหารไทย ,ปลา-กุ้งแม่น้ำ)
     วังกุ้งใหญ่ โทร. 035-271216
     วี.เอ็น.เฮ้าส์ 32/7 ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี โทร. 035-251513
     สมัญญา ค. 9/3 ถ.นเรศวร (ข้างธนาคารไทยพาณิชย์) โทร. 035-241633, 035-243273
     สวนอาหารโอ ถ. 66/6 ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี โทร.035-251539, 035-252139
     สตรอเบอร์รี่ ถ. 26/2 ถ.อู่ทอง (ตรงข้ามวิทยาเขตพณิชยการราชมงคลฯ) โทร. 252514 (อาหารไทย)
     อู่ทองอินน์ คาเฟ่ ในโรงแรมอู่ทองอินน์ ถ.โรจนะ โทร. 035- 242236-9 (อาหารไทย, จีน, ญี่ปุ่น, ฝรั่ง)
     ร้านคุณมาเรียม โทร.035-210110 อาหารอิสลาม
      ร้านคุณแอ็ด โทร.035-242105 อาหารอิสลาม
     ร้านอามีนา โทร.035-336184 อาหารอิสลาม
อำเภอเสนา
     ก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าเจ็ด เขตชุมชนเทศบาลเจ้าเจ็ด
     จุ้งบริการ 2 ถ.ริมน้ำ โทร. 035-201185 (อาหารป่า, ปลาแม่น้ำ)
     จ้าวเป้า ริมน้ำ ก.240/2 ต.เสนา (ตลาดบ้านแพน) โทร. 035-201241 (อาหารไทย, กุ้ง-ปลาแม่น้ำ อาหารป่า)
     โอ โภชนา ตลาดริมแม่น้ำเสนา
อำเภอวังน้อย
     วังกุ้งใหญ่ 50 หมู่ 1 ต.ลำไทร โทร. 035-271216 (อาหารไทย, จีน, ญี่ปุ่น, ฝรั่ง)
     ลุงนวย 72 หมู่ 1 ต.ลำไทร โทร. 035-361248 (อาหารไทย, ปลาแม่น้ำ)
อำเภอนครหลวง
     คูเหลาไก่รวน ข้างโรงเรียนวัดบ้านซุ้ง ถ.นครหลวง-ภาชี
     ลุงม้วน ตลาดใหม่เหนือวัดโตนด ถ.นครหลวง-ท่าเรือ
อำเภอมหาราช      เจ้าปลุกปลาเผา 5/2 หมู่ 5 สี่แยกเจ้าปลุก ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช โทร.035-712217
อำเภอบางบาล      ครัวน้อง ริมแม่น้ำน้อยเชิงสะพานสีกุก ถ.อยุธยา-สุพรรณบุรี โทร.035-289288-9 (อาหารไทย, กุ้ง-ปลาแม่น้ำ)
อำเภอบางไทร       เจ้าพระยากุ้งเผา 33/1 หมู่ 5 ต.ราชคาม
      เรือนไทย 7/2 หมู่ 4 ต.ราชคราม โทร. 035-366002 (อาหารประเภทปลา-กุ้งแม่น้ำ)
     ศาลาทอง 52 หมู่ 3 ต.บ้านม้า
     ครัวบ้านสร้าง ถ.สายเอเซีย กม.ที่ 85-86
อำเภอบางปะหัน
     อุดมปลาเผา หน้าวัดพระงาม ถ.สายเอเซีย กม.ที่ 80
อำเภอบางปะอิน
     ครัวฟ้า 212/8-9 ต.บางเลน โทร. 035-220930 (ก๋วยเตี๋ยวเรือหมู-เนื้อ)
     เบ๊เต็กเส็ง 73/6 ประตูน้ำพระอินทร์ ก่อนถึง อ.บางปะอิน โทร. 035-361150 (อาหารไทย, จีน, ทะเล)
     ต้นน้ำริเวอร์วิว 26 หมู่ 6 ต.บางเลน โทร. 035-261006 (อาหารประเภทปลา-กุ้งแม่น้ำ)
     ปราสาททอง 96/6 ประตูน้ำพระอินทร์ โทร.035-361011 (อาหารไทย, จีน)
     พลอย ข้างโรงพยาบาลบางปะอิน ถ.บางปะอิน-ศูนย์ศิลปาชีพฯ ต.บางเลน โทร.035-261280 (อาหารป่า, ปลาแม่น้ำ)
     ภูตะวัน 58 หมู่ 5 ต.คลองจิก โทร. (01) 986-0085 (อาหารไทย, จีน)
     ยางเดี่ยว(ยางโทน) ริมน้ำหน้าวัดชุมพลฯ โทร. 035-261135 (อาหารประเภทปลา-กุ้งแม่น้ำ)
     หนองโสน 50 หมู่ 2 กม.ที่ 64 ถ.สายเอเซีย (ริมถนนสายเอเซีย) โทร. (01) 923-1981

โรงแรมและที่พัก

อำเภอพระนครศรีอยุธยา     โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 27/2 หมู่ 11 ถ.โรจนะ (ทางเข้าสถานีรถไฟ) โทร. 035- 244333,035- 234703-9 โทรสาร 035-243777 จำนวน 206 ห้อง ราคา 1,484-4,107 บาท (มีบริการเรือรอบเกาะ)
     โรงแรมริเวอร์วิวเพลส 35/5 หมู่ 1 ต.หอรัตนไชย โทร. 035-241729-30 จำนวน 90 ห้อง ราคา 1,400-2,500 บาท (มีบริการเรือรอบเกาะ)์
     โรงแรมเทวราชธาริน ทางเข้าสถานีรถไฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น.91 หมู่ 10 ถ.ป่าโค ต.กะมัง โทร. 035-234873-7 จำนวน 102 ห้อง ราคา 900-2,000 บาท (มีบริการเรือและแพรอบเกาะ)
     โรงแรมคาเธ่ย จ.36/5-6 ถ.อู่ทอง โทร. 035-251562, 035-251662-3 จำนวน 26 ห้อง ราคา 200-400 บาท
     โรงแรมอู่ทอง อินน์ 210 หมู่ 5 ถ.โรจนะ โทร. 035-212531-40, 035-242236 จำนวน 208 ห้อง ราคา 900-2,400 บาท
     โรงแรมอโยธยา บริเวณตลาดเจ้าพรหม โทร.035-252249-50 จำนวน 101 ห้อง 900-2,500 บาท
     อาคารสวนหลวง บริเวณสถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา โทร.035-245537 ห้องพัก 25 ห้อง ราคา 500-600 บาท พักรวมแอร์ 6 คน ราคา 600 บาท รวมพัดลม 12 คน 500 บาท
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต บริเวณวัดกษัตราธิราช โทร.035-211340-1 ห้องพัก พัดลม แอร์ เป็นห้องรวมสามารถจุได้ห้องละ 60-200 บาท ราคาที่นอนที่ละ 25 บาท ราคาห้องรวม 1,000 - 3,000 บาท
     โรงแรมอยุธยาริเวอร์ไซด์ โทร. 01-6445328 ห้องพัก 7 ห้อง ราคา 400 บาท ในเรือ 2 ห้อง ราคาห้องละ 1,000 -3,000 บาท
     แจ็ค เกสท์เฮ้าส์ 19/13 หมู่ 3 โทร. (01) 9304935 จำนวน 10 ห้อง ราคา 480 บาท
     ไทยไท บังกะโล 13/1 ถ.นเรศวร โทร. 035-244702 จำนวน 20 ห้อง ราคา 200-400 บาท
     ที เอ็ม ที เกสท์เฮ้าส์ 14/9 (ซอยหลังธนาคารเพื่อการเกษตรฯ) ถ.นเรศวร จำนวน 10 ห้อง ราคา 100-120 บาท
     กระท่อมเจ้าพระยา โทร.01-9333972 บังกะโล 4 หลัง ราคา 1,200-1,500 บาท ห้องพัก 10 ห้อง ราคา 900 บาท
     ธงชัย เกสท์เฮ้าส์ 9/6 หมู่ 13 ต.ประตูชัย โทร. 035-245210 จำนวน 31 ห้อง ราคา 200 บาท ห้องแอร์ 8 ห้อง ราคา 400 บาท
     นิว บี.เจ เกสท์เฮ้าส์ 19/29 ถ.นเรศวร โทร. 035-246046, 035-243980 จำนวน 19 ห้อง ราคา 150 บาท
     บ้านไทยเกสท์เฮ้าส์ 23/1 ถ.จักรพรรดิ์ โทร. 035-242394 จำนวน 7 ห้อง ราคา 150 บาท
     พี ยู เกสท์เฮ้าส์ ง. 20/1(ซอยหลังธนาคารเพื่อการเกษตร ฯ) ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย โทร. 035-251213 จำนวน 10 ห้อง ราคา 100-300 บาท
     พรรษพร (พี.เอส) เกสท์เฮาส์ 14/4 หมู่ 3 (ซอยหลังธนาคารเพื่อการเกษตร) ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย จำนวน 9 ห้อง ราคา 120-250 บาท
     แพศรีทอง เกสท์เฮ้าส ข. 8/1 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร. 246010 จำนวน 10 ห้อง ราคา 150-600 บาท
     มายเฮ้าส์ เกสท์เฮ้าส์ 59/8-9 ถ.โรจนะ (ใกล้โรงพยาบาลราชธานี) โทร. 035-335493-4 จำนวน 15 ห้อง ราคา 370 บาท
     กรุงศรี พาเลซ โทร.035-244325 ห้องแอร์ 10 ห้อง ราคา 450 บาท
     โทนี่ เพลส โทร.035-252578 ห้องพัก 14 ห้อง แอร์ 3 ห้อง 350 บาท พัดลม 11 ห้อง 250 บาท
     โตโต้ เกสท์เฮ้าท์ โทร.035-251468 ห้องพัก 5 ห้อง พัดลม 350 บาท แอร์ 500 บาท ห้องรวม 10 เตียง ราคาเตียงละ 80 บาท
     เรือนเดิม 48 หมู่ 2 ถ.อู่ทอง โทร. 035-241978 จำนวน 5 ห้อง ราคา 250 บาท
     โรส อินน์ 33/23 หมู่ 6 ถ.วัดพระญาติ ต.ไผ่ลิง โทร. 035-212149-50 จำนวน 50 ห้อง ราคา 500-600 บาท
      เวียงฟ้า 1/8 ถ.โรจนะ (ตรงข้ามกับหอพักนักศึกษาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) โทร. 035-241353, 035-243252 โทรสาร 035-321572 E-mail : wiangfa@hotmail.com จำนวน 20 ห้อง ราคา 400-600 บาท
     อยุธยา เกสท์เฮ้าส์ 16/2 ถ.นเรศวร โทร. 035-232658 จำนวน 19 ห้อง ราคา 70-500 บาท
     อู่ทอง โฮเต็ล จ. 86 ถ.อู่ทอง โทร. 035-251063 จำนวน 68 ห้อง ราคา 240-380 บาท
     โอลล์ บี.เจ เกสท์เฮ้าส์ (บรรจง) 16/7 ถ.นเรศวร (หลังธนาคารเพื่อการเกษตรฯ) โทร. 035-251526 จำนวน 8 ห้อง ราคา 60-300 บาท
อำเภออุทัย      แกรนด์ การ์เด้นท์ รีสอร์ท 20/2 หมู่ 1 ถ.แยกวัดกะสังข์ ต.ธนู โทร. 213688-9 จำนวน 20 ห้อง ราคา 500-640 บาท
     ไทยไท พาเลซ 19/1 หมู่ 2 ถ.สายเอเซีย ต.ธนู โทร. 335986, 212338-40 จำนวน 120 ห้อง ราคา 600-1,500 บาท
     มาย การ์เด้นท์ 64/6 หมู่ 1 จำนวน 49 ห้อง ราคา 500-700 บาท
     สยามอินน์ 64 หมู่ 1 โทร. 335466 จำนวน 25 ห้อง ราคา 200-500 บาท
     โรจนะพล โฮเต็ล 64/6 หมู่ 1 ถ.โรจนะ ต.ธนู โทร. 335885-8 จำนวน 45 ห้อง ราคา 600-1,000 บาท
      เรือนเดิม รีสอร์ท 28 ถ.สายเอเซีย (ริมทางหลวงหมายเลข 32) ต.ธนู โทร. 335703 จำนวน 13 ห้อง ราคา 200-400 บาท
     อยุธยาแกรนด์ 75/5 หมู่ 1 ถ.โรจนะ โทร. 335483-91 โทรสาร 335492 จำนวน 130 ห้อง ราคา 450-1,500 บาท
อำเภอบางปะอิน      พระอินทร์ราชา 136 หมู่ 7 ต.เชียงรากน้อย โทร. 361081 จำนวน 50 ห้อง ราคา 250-500 บาท
อำเภอบางไทร
     ปิยวรรณ รีสอร์ท (บ้านสวนสี่ภาคบางไทร) 2/1 หมู่ 1 ต.เชียงรากน้อย โทร. 619-7997, 619-8350-8, 619-5658-9, (01) 860-3329 , 1500 เรียก 344209 จำนวน 25 ห้อง ราคา 500-2,200 บาท E-mail : piyavan_tower@hotmail.com

๔๑๗ ปี กรุงศรีอยุธยา

     จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอดีตราชธานีของไทย
มีหลักฐาน ของการเป็นเมืองในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
ตั้งแต่ประมาณ พุทธศตวรรษ ที่ 16 - 18 โดยมี
ร่องรอยของที่ตั้งเมือง โบราณสถานโบราณวัตถุ
และเรื่องราวเหตุการณ์ในลักษณะตำนานพงศาวดาร
ไปจนถึงศิลาจารึกซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานร่วมสมัย
ที่ใกล้เคียงเหตุการณ์มากที่สุด ซึ่งก่อนการสถาปนา
กรุงศรีอยุธยาในพ.ศ.1893นั้น ได้มีบ้านเมือง
ตั้งอยู่ก่อนแล้วมีชื่อเรียกว่าเมืองอโยธยาหรืออโยธยา
ศรีรามเทพนคร หรือเมืองพระรามมีทึ่ตั้งอยู่บริเวณ
ด้านตะวันออกของเกาะ เมืองอยุธยามีบ้านเมือง
ที่ความเจริญทางการเมืองการปกครอง และมีวัฒนธรรม
ที่รุ่งเรืองแห่งหนึ่งมีการใช้กฎหมายใน การปกครอง
บ้านเมือง 3 ฉบับ คือพระอัยการลักษณะเบ็ดเสร็จ
พระอัยการลักษณะทาส และพระอัยการ ลักษณะกู้หนี้

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ทรงยกเมืองกรุงเก่าขึ้นเป็น หัวเมืองจัตวา
เช่นเดียวกับในสมัยกรุงธนบุรี หลังจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวโปรด
ให้จัดการปฏิรูปการปกครองทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค โดยการปกครอง ส่วนภูมินั้น
โปรดให้จัดการปกครองแบบเทศาภิบาลขึ้น
โดยให้รวมเมืองที่อยู่ใกล้เคียงกัน 3 - 4 เมือง
ขึ้นเป็นมณฑลมีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้ปกครอง
โดยในปี พ.ศ.2438 ทรงโปรดให้จัดตั้ง
มณฑลกรุงเก่าขึ้น ประกอบด้วยหัวเมืองต่าง ๆ
คือ กรุงเก่าหรืออยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี
พรหมบุรี อินทร์บุรี และสิงห์บุรี ต่อมาโปรด
ให้รวมเมืองอินทร์และเมืองพรหมเข้ากับ
เมืองสิงห์บุรี ตั้งที่ว่าการมณฑลที่อยุธยา
และในปี พ.ศ.2469 เปลี่ยนชื่อจากมณฑลกรุงเก่า
เป็นมณฑลอยุธยา ซึ่งจากการจัดตั้งมณฑลอยุธยา
มีผลให้อยุธยามีความสำคัญทางการบริหาร
การปกครองมากขึ้น การสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
หลายอย่างมีผลต่อการพัฒนาเมืองอยุธยา
ในเวลาต่อมา จนเมื่อยกเลิก การปกครองระบบ
เทศาภิบาล ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ.2475 อยุธยาจึงเปลี่ยนฐานะเป็น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนถึงปัจจุบัน
  
  


ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายบูรณะโบราณสถานภาย ในเมืองอยุธยา
เพื่อเป็นการฉลองยี่สิบห้าพุทธศตวรรษ ประจวบกับในปี พ.ศ.2498 นายกรัฐมนตรีประเทศพม่าเดินทาง
มาเยือนประเทศไทยและได้มอบเงิน จำนวน 200,000 บาท เพื่อปฏิสังขรณ์วัดและองค์พระมงคลบพิตร
เป็นการเริ่มต้นบูรณะโบราณสถานใน อยุธยาอย่าง จริงจัง ซึ่งต่อมากรมศิลปากรเป็นหน่วยงานสำคัญ
ในการดำเนินการ จนองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก
มีมติ ให้ประกาศขึ้นทะเบียนนคร ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็น "มรดกโลก"
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 มีพื้นที่ ครอบคลุมในบริเวณโบราณสถานเมืองอยุธยา     สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนา
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเมื่อ พ.ศ.1893 กรุงศรีอยุธยา
เป็นศูนย์กลางของ ประเทศสยาม สืบต่อยาวนานถึง 417 ปี
มีพระมหากษัตริย์ปกครอง 33 พระองค์ จาก 5 ราชวงศ์
คือ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย
ราชวงศ์ ประสาททอง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง
สูญเสียเอกราชแก่พม่า 2 ครั้ง ครั้งแรก ใน พ.ศ.2112
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกู้เอกราช คืนมา
ได้ใน พ.ศ.2127 และเสีย กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ใน พ.ศ.2310
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชได้
ในปลายปีเดียวกัน แล้วทรงสถาปนา กรุงธนบุรีเป็นราชธานี
แห่งใหม่ กวาดต้อนผู้คน จากกรุงศรีอยุธยาไปยังกรุงธนบุรี
เพื่อสร้างบ้านเมืองแห่งใหม่ ่ให้มั่นคง แต่กรุงศรีอยุธยาก็ไม่ได้
กลายเป็นเมืองร้าง ยังมีคน ที่รักถิ่นฐานบ้านเดิม อาศัยอยู่
และมีราษฎรที่หลบหนี้ไปอยู่ตามป่า กลับเข้ามาอาศัย อยู่รอบ ๆ
เมือง รวมกันเข้าเป็นเมือง จนทางการ ยกเป็นเมืองจัตวา
เรียกว่า "เมืองกรุงเก่า"

วัฒนธรรมและประเพณี

<>
ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาbullet ชื่องาน
ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
bullet วันที่จัดงาน
วันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓
bullet สถานที่จัดงาน
รอบเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดทองบ่อ ตำบลเสากระโดง อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
bullet กิจกรรม
ทำบุญตักบาตรหน้าวิหารพระมงคลบพิตร ปล่อยนก ปล่อยปลา รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ชมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า เล่นน้ำสงกรานต์กับช้าง ชมประเพณีแห่หงส์ ธงตะขาบ การแต่งกายแบบมอญ ร่วมทำบุญ ตักบาตรแบบมอญ สรงน้ำพระจากราง ไม้ไผ่ ที่วัดทองบ่อ

สงกรานต์นี้ มาทำบุญ ไหว้พระ แต่งไทย

คลายร้อนด้วยการเล่นนํ้ากับช้าง

และเที่ยวตลาดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันดีไหม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัด งานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2553 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในสถานที่ต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ดังนี้


1. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมสงกรานต์ในวันที่ 13 เมษายน 2553 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 699 รูป บริเวณหน้าวิหารพระมงคลบพิตร และรดนํ้าขอพรผู้สูงอายุหน้าสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมชมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ เล่นนํ้ากับช้างที่วังช้างอยุธยา แลเพนียด และในวันที่ 14-15 เมษายน 2553 ตลอดเส้นทางรอบเกาะเมือง จัดจุดเล่นนํ้าสงกรานต์รอบเกาะเมืองพร้อมชมการแสดง บริเวณหน้าวังจันทรเกษม และใต้สะพานปรีดีธำรง


2. ที่บริเวณด้านหน้าเรือนทรงไทย ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 13-15 เมษายน 2553 ขอเชิญผู้สนใจร่วมเล่นนํ้าสงกรานต์กับช้างจากวังช้างอยุธยา แลเพนียด


3. ตลาดนํ้าคลองสระบัว จัดกิจรรมสงกรานต์ในวันที่ 13-15 เมษายน 2553 ขอเชิญผู้สนใจร่วมทำบุญและถวายภัตตาหารเพล ในวันที่ 13 เมษายน 2553และสรงนํ้าพระตามแบบฉบับชาวตลาดนํ้าคลองสระบัวและรดนํ้าขอพรผู้สูงอายุ ชมขบวนนางสงกรานต์ทางเรือที่ใช้ชื่อว่า น้อมจิตบูชา 7 ธิดามหาสงกรานต์ และรับประทานอาหารหลากรสพร้อมชมการแสดงละครเวทีกลางนํ้า


4. วัดทองบ่อ ตำบลเสากระโดง อำเภอบางปะอิน ในวันที่ 14 เมษายน 2553 จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์แบบมอญ พร้อมชมประเพณีแห่โหน่ สรงนํ้าพระสงฆ์จากรางไม้ไผ่ซึ่งมีที่เดียวในอยุธยา และสัมผัสกับการแต่งกายแบบมอญ และชิมอาหารพื้นบ้านและข้าวแช่ชาวมอญ


5. ตลาดโก้งโค้ง จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ในวันที่ 13-15 เมษายน 2553 ขอเชิญผู้สนใจร่วมทำบุญตักบาตร สรงนํ้าพระและรดนํ้าขอพรผู้สูงอายุ ในวันที่ 14 เมษายน 2553 พร้อมชมรำวงย้อนยุคทุกวันวันละ 3 รอบ คือ 10.30 น. 13.00 น. และ 15.00 น. รวมทั้งเลือกซื้ออาหารโบราณจากชาวบ้านในตลาดโก้งโค้งอย่างสนุกสนาน และรื่นเริงกับกิจกรรมอื่น ๆ มากมายและสามารถเดินทางไปทำบุญแบบมอญที่วัดทองบ่อและชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชาวมอญเพิ่มเติมได้อีกด้วย


6. ตลาดนํ้ากรุงเก่าวัดท่าการ้อง จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ในวันที่ 13-15 เมษายน 2553 ขอเชิญผู้สนใจร่วมทำบุญตักบาตร สรงนํ้าพระ การละเล่นพื้นบ้าน พร้อมเลือกซื้ออาหารรสเลิศจากชาวบ้าน และชมการแสดงจากนักเรียนเมืองกรุงเก่าอย่างสนุกสนาน


นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดงาน เทศกาลสงกรานต์กรุงเก่า ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปีนี้ มีการจัดงานเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันสงกรานต์ในหลายพื้นที่ ทั้งในเกาะเมืองและนอกเกาะเมือง เช่น นอกเกาะเมืองที่ตลาดโก้งโค้งที่มีความเป็นเอกลักษณ์ สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปชมประเพณีสงกรานต์ชาวมอญพร้อมชิมข้าวแช่และร่วมทำบุญที่วัดทองบ่อ หรือจะไปร่วมทำบุญที่ตลาดนํ้ากรุงเก่าวัดท่าการ้องที่จัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสและเยี่ยมชมบรรยากาศแบบสบายๆในช่วงนี้


นายสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ปีนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานในจังหวัด จัดงานสงกรานต์ในวันที่ 13-15 เมษายน 2553 โดยในวันที่ 13 เมษายน 2553 ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรที่บริเวณหน้าวิหารพระมงคลบพิตร ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมมากมายที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เช่น การรดนํ้าขอพรผู้สูงอายุ พร้อมร่วมชมการแสดงต่าง ๆ และกิจกรรมเล่นนํ้ากับช้างที่มีเอกลักษณ์และได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี


นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัด งานสงกรานต์กรุงเก่า ใน 6 พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเดินทางมาท่องเที่ยว งานสงกรานต์กรุงเก่า ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2553 ด้วยการมาทำบุญไหว้พระ แต่งไทยคลายร้อนด้วยการเล่นนํ้ากับช้างและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนที่จังหวัดอยุธยา